Czy strona fizyczna tekstu odpowiada stronie rozliczeniowej?

To, czy strona fizyczna (np. A4) odpowiada stronie rozliczeniowej zależy od tego, ile znaków ze spacjami obejmuje znajdujący się na niej tekst, który może być zapisany różną czcionką, o różnej wielkości, z zastosowaniem różnych odstępów między wersami (interlinia). Zatem strona fizyczna może być „większa” lub „mniejsza” od strony rozliczeniowej, tzn. jedna strona fizyczna może obejmować 2 strony rozliczeniowe lub zaledwie 0,5 strony rozliczeniowej.

Czy strona fizyczna tekstu odpowiada stronie rozliczeniowej?