Złożenie zamówienia przebiega w kilku prostych krokach:

1) Przesłanie tekstu do wyceny – klient przekazuje drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście dokumenty do wyceny. Każdy udostępniony tekst wyceniany jest bezpłatnie.

2) Akceptacja oferty  klient otrzymuje informacje na temat przewidywanych kosztów zlecenia oraz terminu realizacji. Przesłana oferta musi zostać zaakceptowana drogą elektroniczną (wystarczające jest potwierdzenie wraz z przesłaniem danych do rozliczenia) lub pisemnie w formie umowy. Na tym etapie możliwe jest również poczynienie dodatkowych ustaleń dotyczących realizacji.

3) Wykonanie i przekazanie tłumaczenia – po wykonaniu tłumaczenia jest ono przekazywane klientowi w formie elektronicznej, w formacie otwartym *.doc/*.docx/*.odt lub formacie nieedytowalnym *.pdf – w zależności o poczynionych ustaleń. Na życzenie klienta, gotowe tłumaczenie może zostać również nadane pocztą / kurierem jako wydruk lub na nośniku elektronicznym.

4) Potwierdzenie otrzymania tłumaczenia – po przekazaniu gotowego tłumaczenia klient proszony jest o wysłanie potwierdzenia, iż otrzymał tekst.

W jaki sposób zamówić tłumaczenie