Gotowy dokument, czyli tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego, nie może być już edytowany. Tłumacz zabezpiecza dokument w taki sposób, aby niemożliwe było nanoszenie jakichkolwiek zmian. Jeśli chcą zatem Państwo przetłumaczyć np. tekst umowy, najlepiej jest przedłożyć tłumaczowi dokument już podpisany przez obie strony. Jeśli do tłumaczenia zostanie złożony wzór umowy, tłumacz przygotuje tłumaczenie zgodnie z oryginałem, jednak nie będzie możliwe podpisanie tego dokumentu po jego uwierzytelnieniu.

Podobnie sytuacja wygląda z oryginałem – jeśli już po przygotowaniu tłumaczenia wprowadzą Państwo zmiany do oryginału, tłumaczenie będzie się odnosić wyłącznie do pierwotnej wersji dokumentu.

Czy tłumaczenie uwierzytelnione można modyfikować?