W nagłówku każdego tłumaczenia uwierzytelnionego musi znajdować się wzmianka o kierunku tłumaczenia, czyli z jakiego języka na jaki język jest to tłumaczenie (np. tłumaczenie uwierzytelnione z języka serbskiego na język polski). Na końcu dokumentu musi znajdować się formuła poświadczająca zgodność tłumaczenia z oryginałem. Na każdej stronie dokumentu tłumacz musi odcisnąć okrągła pieczęć ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem, pod którym wpisany jest na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pod formułą poświadczającą tłumacz musi złożyć swój podpis. Dokument musi być trwale zszyty w taki sposób, aby nie było możliwe wyciągnięcie którejkolwiek ze stron tłumaczenia lub włożenie dodatkowych stron. 

Co istotne, formuła poświadczająca musi zawierać stwierdzenie, czy tłumaczenie zostało sporządzone na podstawie oryginału czy kopii dokumentu.

Co musi zawierać tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)?