Czasy języka serbsko-chorwackiego bezpowrotnie minęły, dlatego konieczne jest przygotowanie dwóch odrębnych tłumaczeń dla rynku chorwackiego i serbskiego. Dyskusja na temat różnic między serbskim a chorwackim musi pozostać w sferze dyskusji językoznawczych – obecnie chorwacki istotnie różni się od serbskiego na poziomie leksykalnym, gramatycznym i stylistycznym, dlatego niezależnie od subiektywnych poglądów zlecającego na temat tego, czy jest to jeden język czy nie, należy przygotować dwa różne tłumaczenia dostosowane do aktualnej normy danego języka.

Czy konieczne jest zamówienie dwóch odrębnych tłumaczeń w przypadku Serbii i Chorwacji?