Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Prawidłowo powinniśmy mówić o tłumaczeniu uwierzytelnionym lub poświadczonym (zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego), jednak wielu klientów nazywa je „przysięgłymi”. Niezależnie od tego, jak nazwiemy usługę świadczoną przez tłumacza przysięgłego, istotne jest pytanie, które nurtuje wielu klientów, a mianowicie: czy zamówione tłumaczenie musi być uwierzytelnione (przysięgłe)?

Tłumaczenie uwierzytelnione jest potrzebne w momencie, gdy przetłumaczony dokument musi mieć moc prawną, czyli wykorzystywany będzie dla dopełnienia/wszczęcia określonej procedury administracyjnej lub przetargowej, postępowania sądowego lub innych czynności, w których dostarczenie wierzytelnego tłumaczenia jest obligatoryjne. Do takich dokumentów należą akty urodzenia, zgonu czy małżeństwa (wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego), dokumenty pojazdu, dokumenty spółki niezbędne do przystąpienia do przetargu: KRS, zaświadczenie o niezaleganiu, zaświadczenie o niekaralności itp.

Tłumaczenie uwierzytelnione może wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły posiadający uprawnienia na mocy zdanego egzaminu i zaprzysiężenia, które wiąże się z wpisaniem na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Uprawnienia tłumacza zawsze można sprawdzić na stronie MS.

Warto mieć również na uwadze, że tłumaczenie uwierzytelnione nie jest „lepsze” od tłumaczenia zwykłego. Każdy profesjonalny tłumacz z tą samą starannością i rzetelnością wykonuje każde powierzone mu zlecenie. Tłumaczenie uwierzytelnione ma moc prawną, której nie ma tłumaczenie zwykłe.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?