Oferta obejmuje tłumaczenia zwykłe i poświadczone (przysięgłe). Tłumaczenie poświadczone jest konieczne wtedy, gdy przetłumaczony dokument musi mieć moc prawną. Zatem wszelkie dokumenty, których tłumaczenie należy złożyć w urzędach (prawo jazdy, akt urodzenia, dokument tożsamości, akt notarialny, dokumentacja przetargowa), muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Obecność takiego tłumacza jest również wymagana podczas różnych czynności prawnych (sporządzenie aktu notarialnego) lub czynności procesowych (na policji, w sądzie, w prokuraturze). Tłumaczenia zwykłe wykonywane są dla potrzeb marketingu, reklamy, obrotu prawnego, handlu, do użytku wewnętrznego firmy czy użytku własnego.

Oferta obejmuje tłumaczenia na chorwacki, serbski i bośniacki z języka polskiego i angielskiego oraz tłumaczenia na polski z języka chorwackiego, serbskiego, bośniackiego i słoweńskiego.

Obsługiwane pary językowe:  

polski chorwacki, serbski (czarnogórski), bośniacki

chorwacki, serbski (czarnogórski), bośniacki polski

angielski   serbski, chorwacki (czarnogórski), bośniacki

słoweński  polski  PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Medyczne i farmaceutyczne

 • Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego
 • Prezentacje i materiały marketingowe leków
 • Procedury wewnętrzne (np. procedura zarządzania ryzykiem, procedura zarządzania systemem jakości)
 • Dokumentacja medyczna (wyłącznie na polski)
 • Artykuły o tematyce medycznej
 • Charakterystyki produktów leczniczych

Prawnicze

 • Teksty umów handlowych
 • Treść ustaw i kodeksów (m.in. Kodeksu rodzinnego)
 • Postanowienia i wyroki sądu (w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych)
 • Dokumenty spółki
 • Statuty spółek/organizacji pozarządowych
 • Pełnomocnictwa

Ekonomiczne

 • Oferty banków
 • Skonsolidowane raporty roczne
 • Procedury wewnętrzne banków
 • Artykuły o tematyce ekonomicznej

Inne

 • Teksty literackie (opowiadania)
 • Teksty turystyczne (albumy i przewodniki)
 • Teksty naukowe z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa
 • Instrukcje obsługi
 • Artykuły prasowe
 • Teksty marketingowe – prezentacje oprogramowania