Właściwy dobór tekstu i znajomość danej dziedziny

metWbrew przekonaniu, jakie żywi znaczna część zleceniodawców, ale także (niestety) część tłumaczy, nie można tłumaczyć tekstu z dziedziny, w której nie mamy stosownej wiedzy. Przyjmując do tłumaczenia tekst z zakresu bankowości, musimy rozumieć mechanizmy działania tego sektora, poznawać dobrze terminologię – nie tylko w języku obcym, ale przede wszystkim w języku ojczystym. Jeśli tłumacz nie rozumie tekstu, który przekłada na inny język, z założenie takie tłumaczenie skazane jest na porażkę. Niefrasobliwe podejście do naczelnej zasady, jaką jest dobra znajomość tematyki tekstu i minimum elementarna wiedza z zakresu danej dziedziny, generuje często absurdalne błędy.


Konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie

Tłumacz nie jest i nie będzie wszechwiedzący. Zawsze może napotkać termin/zwrot/zagadnienie, które wymaga konsultacji ze specjalistą. Tłumacząc tekst medyczny należy zasięgnąć opinii lekarza, tłumacząc tekst prawniczy – prawnika, zaś tekst techniczny – inżyniera. Przyjmując dane zlecenie do realizacji, warto mieć na uwadze fakt, że taka konsultacja być może będzie konieczna, dlatego warto budować swoją bazę specjalistów-konsultantów, z którymi możliwa będzie stała współpraca.


Wykorzystanie narzędzi CAT

met3Narzędzia CAT (computer-assisted translation), czyli narzędzia do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, stanowią istotny element pracy tłumacza, który nie tylko ułatwia i przyspiesza jego pracę, ale przede wszystkim zapewnia spójność i wysoką jakość przekładu. Nie jest to program, który (jak myślą niektórzy) wykonuje tłumaczenie „za tłumacza”. Wręcz przeciwnie! Jest to narzędzie, które umożliwia budowanie pamięci tłumaczeń na podstawie przetłumaczonych już tekstów, systematyczne śledzenie i weryfikowanie tłumaczonego tekstu oraz sprawne zarządzanie projektami tłumaczeniowymi. Wykorzystanie CAT-a stanowi pierwszy krok do osiągnięcia odpowiedniej jakości wykonywanych tłumaczeń.


Ciągła aktualizacja słowników i glosariuszy

met2W przypadku niektórych języków, np. serbskiego czy chorwackiego, tłumacz nie dysponuje licznymi słownikami w wersji papierowej czy elektronicznej, gdyż takowe nie są dostępne na rynku. Dlatego niezbędne jest ciągłe budowanie własnego glosariusza oraz aktualizowanie (w miarę możliwości) zasobów słownikowych o pojawiające się wydawnictwa (nie tylko w obsługiwanej parze językowej). Język ewoluuje bardzo szybko, a rzeczywistość wzbogaca się o nowe pojęcia i terminy, dlatego dbałość o dostęp do aktualnych korpusów językowych jest niezwykle ważna.


Współpraca z rodzimymi użytkownikami języka

W zasadzie każdy tekst tłumaczony na język obcy powinien być weryfikowany przez native speakera danego języka. Nawet najlepsza znajomość języka obcego może nie uchronić nas przed niezręcznościami lub zwrotami, które nie są „w duchu” danego języka, nie mówiąc już o oczywistych błędach gramatycznych, interpunkcyjnych czy ortograficznych. Tłumaczenie winno odzwierciedlać sens oryginału, jednak w sposób, który jest właściwy dla użytkowników danego języka i przyjęty w określonym kręgu kulturowym. Współpraca z native speakerem podnosi jakość tłumaczenia, oczywiście pod warunkiem, że jest on świadomym użytkownikiem tego języka oraz ma stosowne kwalifikacje i doświadczenie w pracy z tekstem.