Każde zlecenie wykonywane jest z należytą starannością, z uwzględnieniem wszelkich polskich i międzynarodowych wytycznych dotyczących realizacji usług tłumaczeniowych. Zlecone tłumaczenia realizowane są w wyznaczonym terminie i wedle poczynionych ustaleń.


Wszystkie powierzone teksty traktowane są jako poufne. Oznacza to, że nie są one rozpowszechniane i udostępniane osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Do tekstu mają wgląd wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces tłumaczenia. Na życzenie klienta, po realizacji zlecenia, przekazane teksty oraz wykonane tłumaczenie są usuwane.


Termin realizacji zawsze uzgadniany jest z uwzględnieniem nakładu czasu niezbędnego dla właściwego i starannego wykonania zlecenia.


Tłumaczenia na język obcy poddawane są weryfikacji native speakera. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redakcji tekstu przez drugiego tłumacza, co jest zalecane w przypadku tekstów przeznaczonych do druku.


Dokumenty w wersji edytowalnej tłumaczone są z wykorzystaniem narzędzi CAT (Trados 2014), co pozwala na optymalizację pracy i zachowanie spójności terminologicznej w obrębie jednego lub wielu tekstu (w przypadku stałej współpracy z jednym zleceniodawcą). Ponadto przy stałej obsłudze klienta, tworzony jest glosariusz z terminologią specyficzną dla jego branży i tłumaczonych tekstów.

Więcej informacji na temat metodyki pracy znajdą Państwo w zakładce: Metodyka pracy


Punktem wyjścia dla stosowanej w tłumaczeniu terminologii są istniejące już teksty Zleceniodawcy – zarówno teksty widniejące na stronie www Zleceniodawcy, jak również udostępnione teksty użytkowe. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę glosariusza z terminami stosowanymi we wcześniejszych projektach tłumaczeniowych, będzie on traktowany jako obowiązujący podczas wykonywania dzieła.


Zleceniodawcy zgłaszane są na bieżąco wszelkie nieścisłości lub błędy w tekście oryginału, jednakże tłumacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady tekstu źródłowego. Usługa tłumaczeniowa nie nakłada na tłumacza obowiązku weryfikacji lub korekty oryginału.

tłumacz serbskiego Kraków