Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa


2012 –2017 jednolite studia magisterskie Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski,  psychologia, specjalizacja: psychologia sądowa, psychologia zdrowia i jakości życia


2006 – 2011 studia doktoranckie, Wydział Filologiczny, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, językoznawstwo.


2001 – 2006 jednolite studia magisterskie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, literaturoznawstwo.


2-krotna stypendystka serbskiego i polskiego Ministerstwa Edukacji – finansowane wyjazdy naukowe w Belgradzie, Uniwersytet w Belgradzie

tłumaczenia bośniacki