Każdy przesłany tekst wyceniany jest indywidualnie. Potencjalnemu zleceniodawcy przedstawiana jest propozycja terminu realizacji, koszt netto za stronę oraz, o ile to możliwe, całościowy koszt zlecenia.

Sposób rozliczenia

Jednostką rozliczeniową jest znormalizowana strona wydruku obejmująca 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tekstów edytowalnych (word, excel) zlecenie rozliczane jest według tekstu wyjściowego (oryginału), tym samym całkowity koszt zlecenia znany jest z góry. W sytuacji gdy do realizacji przekazany jest tekst nieedytowalny (pdf, jpg itp.), koszt zlecenia określany jest szacunkowo, zaś rozliczenie następuje na podstawie gotowego już tłumaczenia (tekstu docelowego).

Zobacz także:


CO WPŁYWA NA CENĘ?

termin realizacji, czyli jak bardzo pilna dla Zleceniodawcy jest realizacja zlecenia

stopień trudności tekstu, czyli w jakim stopniu specjalistyczna jest terminologia oryginału

właściwości oryginału, czyli w jakim stopniu oryginał jest czytelny (dotyczy w szczególności skanów i rękopisów)


TERMIN REALIZACJI

Tryb zwykły – przyjmuje się, że w trybie zwykłym, każdego dnia roboczego tłumaczonych jest do 6 stron. Jeśli zatem przedmiotem zlecenia jest tekst o łącznej objętości 30 stron rozliczeniowych, na jego tłumaczenie potrzeba 5 dni roboczych.

Tryb przyspieszony – realizacja zlecenia na następny dzień w przypadku tekstów przekraczających 6 stron rozliczeniowych.

Tryb ekspresowy – realizacja zlecenia tego samego dnia niezależnie od objętości tekstu.  


WYCENA TŁUMACZENIA USTNEGO

Jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczeń ustnych jest blok obejmujący 4 godziny zegarowe.

Ostateczny koszt obsługi tłumaczeniowej zależy od charakteru spotkania/wyjazdu/konferencji, liczby dni i warunków pracy tłumacza.

Zleceniodawca zobowiązany jest, przed realizacją zlecenia, przedstawić maksimum informacji, jakimi dysponuje, dotyczących tematyki spotkania/konferencji, co pozwoli na właściwe przygotowanie się do zlecenia.

tłumaczenia serbski