Rozmowa o książce „Tłumacz oczami społeczeństwa”

Rozmowa o książce „Tłumacz oczami społeczeństwa”

Wydawca książki „Tłumacz oczami społeczeństwa” – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – zaprasza na rozmowę, która odbędzie się online. Wejście przez poniższe linki: https://www.youtube.com/watch?v=0hU51yr8PLg https://www.facebook.com/152861778099385/posts/4303919799660208/ Więcej informacji o książce „Tłumacz oczami społeczeństwa” na stronie Katedry Przekładoznawstwa UJ: https://przeklad.filg.uj.edu.pl/tlumacz-oczami-spoleczenstwa

Książka „Tłumacz oczami społeczeństwa” już w sprzedaży

Książka „Tłumacz oczami społeczeństwa” już w sprzedaży

Monografia pod redakcją dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej zawiera artykuły autorstwa studentów Katedry Przekładoznawstwa. W 2019 roku kilka zespołów młodych badaczy, studentów Katedry Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który uczestniczyli w zajęciach specjalizacyjnych prowadzonych przez dr Katarzynę Liber-Kwiecińską, przeprowadziło sześć odrębnych badań, z których