Tłumaczenie poświadczone jest konieczne wtedy, gdy przetłumaczony dokument musi mieć moc prawną. Zatem wszelkie dokumenty, których tłumaczenie musimy złożyć w urzędach (prawo jazdy, akt urodzenia, dokument tożsamości, akt notarialny, dokumentacja przetargowa), muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Obecność takiego tłumacza jest również wymagana podczas różnych czynności prawnych (sporządzenie aktu notarialnego) lub czynności procesowych (na policji, w sądzie, w prokuraturze).

Każdy tłumacz przysięgły, który ma uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, widnieje w wykazie, który znaleźć można na stronie MS. Jeżeli danego nazwiska nie znajdujemy we wspomnianym wykazie, oznacza to, że dany tłumacz został wykreślony z listy tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenie poświadczone można sporządzić z gotowego dokumentu (najczęściej podpisanego / opieczętowanego), co oznacza, że po jego przygotowaniu nie jest już możliwe nanoszenie żadnych poprawek w tekście oryginału.

Niektórzy klienci są przekonani, że tłumaczenie uwierzytelnione jest gwarancją jakości tłumaczenia, tym samym wymagają poświadczenia nawet wtedy, gdy jest ono zbędne. Jest to jednak błędne przekonanie: nie pieczęć stanowi o jakości tłumaczenia, a tłumacz, który je wykonuje.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)?