Dokument można przesłać w formie elektronicznej (skan) lub dostarczyć jego oryginał tłumaczowi. W zależności od tego, w jakiej formie zostanie przekazany dokument, taka informacja znajdzie się w nocie poświadczającej tłumaczenia, czyli odpowiednio: „tłumaczenie z kopii dokumentu” lub „tłumaczenie z oryginału”. Znakomita większość instytucji honoruje tłumaczenie z kopii, jednak na wszelki wypadek warto zasięgnąć informacji w tej sprawie przed zamówieniem tłumaczenia.

Jak zamówić tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe)?