Tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe) obsługiwane są z języka polskiego na język obcy (serbski, chorwacki, czarnogórski i bośniacki) oraz z języka obcego (serbskiego, chorwackiego, czarnogórskiego, bośniackiego i słoweńskiego) na polski.  Do realizacji przyjmowane są przede wszystkim teksty prawne i prawnicze, ekonomiczne, medyczne i farmaceutyczne, administracyjne, użytkowe, prasowe i naukowe. 

Tłumaczenia zwykłe rozliczane są według strony 1800 znaków ze spacjami, a ich cena zależy przede wszystkim od terminu realizacji i właściwości oryginału (szczegóły tutaj). Szczegółowe warunki współpracy są dostępne w Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu
 • Procedury wewnętrzne (np. procedura zarządzania ryzykiem, procedura zarządzania systemem jakości)
 • Dokumentacja medyczna
 • Charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dla pacjentów
 • Teksty umów handlowych
 • Treść ustaw i kodeksów
 • Postanowienia i wyroki sądu (w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych)
 • Dokumenty spółki
 • Skonsolidowane raporty roczne
 • Procedury wewnętrzne banków
 • Teksty turystyczne (albumy, przewodniki, oferty)
 • Instrukcje obsługi urządzeń użytku codziennego
 • Artykuły prasowe i felietony
 • Teksty marketingowe