Oferta obejmuje tłumaczenie ustne, konsekutywne z języka serbskiego i na język serbski podczas spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji, rozpraw sądowych, czynności notarialnych, ślubu itp. Ponadto możliwa jest realizacja konsultacji telefonicznych oraz weryfikacji merytorycznej (np. w procesie rekrutacji).

Jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń ustnych jest blok 4-godzinny, tj. dostępność tłumacza do 4 godzin zegarowych, od momentu rozpoczęcia danej czynności. Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie, w zależności od jego charakteru i tematyki.