Oferta obejmuje tłumaczenia zwykłe i poświadczone (przysięgłe). Tłumaczenie poświadczone jest konieczne wtedy, gdy zagraniczny dokument (np. prawo jazdy, akt urodzenia, dokument tożsamości, akt notarialny, dokumentacja przetargowa) musi być złożony w urzędzie lub instytucji. Obecność  tłumacza przysięgłego jest też wymagana podczas różnych czynności prawnych (np. sporządzenie aktu notarialnego) lub czynności procesowych (na policji, w sądzie, w prokuraturze). Tłumaczenia zwykłe wykonywane są dla potrzeb marketingu, reklamy, obrotu prawnego, handlu, do użytku wewnętrznego firmy czy użytku własnego zamawiającego.

Obsługiwane pary językowe:  

polski chorwacki, serbski (czarnogórski), bośniacki

chorwacki, serbski (czarnogórski), bośniacki polski

angielski   serbski, chorwacki (czarnogórski), bośniacki

słoweński  polski  


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Medyczne i farmaceutyczne

 • Pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu
 • Prezentacje i materiały informacyjne dotyczące produktów leczniczych
 • Procedury wewnętrzne (np. procedura zarządzania ryzykiem, procedura zarządzania systemem jakości)
 • Dokumentacja medyczna (wyłącznie na polski)
 • Artykuły o tematyce medycznej
 • Charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dla pacjentów

Prawnicze

 • Teksty umów handlowych
 • Treść ustaw i kodeksów (m.in. Kodeksu rodzinnego)
 • Postanowienia i wyroki sądu (w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych)
 • Dokumenty spółki
 • Statuty spółek/organizacji pozarządowych
 • Pełnomocnictwa

Ekonomiczne

 • Oferty banków
 • Skonsolidowane raporty roczne
 • Procedury wewnętrzne banków
 • Artykuły o tematyce ekonomicznej

Inne

 • Teksty literackie (opowiadania)
 • Teksty turystyczne (albumy i przewodniki)
 • Teksty naukowe z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa
 • Instrukcje obsługi urządzeń użytku codziennego
 • Artykuły prasowe i felietony
 • Teksty marketingowe