Др хум. наука Катажина Либер (PhD)

Преводилац Пољске техничко-специјалистичке организације НОТ за језике: српски, хрватски, бошњачки, словеначки, бр. регистра: 0011521, специјализације: право, психологија, лингвистика, наука о књижевности

http://www.not.org.pl/english/

Ванредни члан Пољског удружења судских и специјалистичких преводилаца ТЕПИС.

http://www.tepis.org.pl/

 

Пар речи о себи…

Латинска реч Либер означава књигу, дакле, nomen ecт omen моје презиме је на неки начин одредило моју будућност и живот. Од речника, уџбеника, приручника, научних текстова са којима радим сваки дан, до белетристике уз коју уживам у слободно време – сваки мој дан испуњавају књиге. Од научних интересовања све до свакодневног рада, све време имам могућност да радим са текстовима: различитих аутора, на различитим језицима, различитих намена.

Књиге су мој свет у који Вас срдачно позивам!

 

PONUDA

 dr hum. nauka Katarzyna Liber (PhD)

Prevoditelj Poljske tehničko-specijalističke organizacije NOT za jezike: hrvatski, srpski, bošnjački, slovenski, br. registra: 0011521, specijalizacije: pravo, psihologija, lingvistika, nauka o književnosti

http://www.not.org.pl/english/

Izvanredni član Poljskog udruženja sudskih i specijalističkih prevoditelja TEPIS.

http://www.tepis.org.pl/

 

Par riječi o sebi…

Latinska riječ Liber označava knjigu, dakle, nomen omen, moje prezime je na neki način odredilo moju budućnost i život. Od rječnika, udžbenika, priručnika, naučnih tekstova s kojima radim svaki dan, do beletristike uz koju uživam u slobodno vrijeme – svaki moj dan ispunjavaju knjige. Od naučnih interesiranja sve do svakodnevnog rada, sve vrijeme imam mogućnost raditi s tekstovima: različitih autora, na različitim jezicima, različitih namjena.

Knjige su moj svijet u koji Vas srdačno pozivam!