Absolwentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii na Uniwersytecie Śląskim, specjalność: psychologia sądowa i psychologia zdrowia i jakości życia. Ukończyła również studia doktoranckie prowadzone na Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Dwukrotna stypendystka serbskiego i polskiego Ministerstwa Edukacji – w ramach stypendium studiowała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie.

Autorka dwóch podręczników do nauki języka serbskiego oraz licznych publikacji dotyczących przekładu. Aktywnie działa na rzecz tłumaczy przysięgłych w Polsce. Obowiązki tłumacza łączy z pracą w Katedrze Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące m.in. tłumaczenia sądowego, pracy tłumacza przysięgłego, sytuacji tłumaczy na rynku pracy, autoprezentacji i roli komunikacji niewerbalnej. Koordynatorka studiów podyplomowych dla tłumaczy przysięgłych i środowiskowych.

W 2015 roku, na podstawie zdanego egzaminu, uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka serbskiego. Należy do Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Należy również do Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) i Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Posiada uprawnienia tłumacza techniczno-specjalistycznego Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w zakresie języków: serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i słoweńskiego, specjalizacje: prawo, psychologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo.tłumaczenia bośniacki