Ze wszystkich byłych republik Jugosławii, sytuacja Bośni i Hercegowiny jest najbardziej złożona i najtrudniejsza do zrozumienia dla obcokrajowców. Kraj ten zamieszkują Serbowie, Chorwaci i muzułmanie (tzw. Boszniacy). Bośnia i Hercegowina składa się z dwóch federacji: Federacji Bośni i Hercegowiny zamieszkałej przez Chorwatów i „Boszniaków” oraz Republiki Serbskiej, w której żyją niemal wyłącznie Serbowie. Podział ten jest wynikiem zmian wprowadzonych w czasie oraz po wojnie domowej w Jugosławii. Sama nazwa kraju – Bośnia i Hercegowina – pochodzi od dwóch regionów geograficzno-historycznych: Bośni i Hercegowiny.
Mieszkańcy Bośni nazywani są Bośniakami, choć jest to nazwa niezbyt fortunna, nie oddaje bowiem w pełni złożoności administracyjnej, etnicznej i politycznej tego kraju. W języku bośniackim, serbskim i chorwackim istnieje istotne rozróżnienie na mieszkańców Bośni, nazywanych Bosancami (Bosanac, niezależnie od tego, jakiej jest narodowości) oraz na Bośniaków-muzułmanów: nazywanych Boszniakami (Bošnjaci). Istnieje zatem różnica między przymiotnikiem: bosanski (ogólnie z Bośni), a bošnjački (dotyczących wyłącznie Bošnjaków). Choć z perspektywy mieszkańców innych krajów europejskich taki podział wydaje się być osobliwy, należy mieć na uwadze, że Bośnia jest specyficznym krajem, w którym tożsamość religijna pokrywa się niemal w 100% z tożsamością narodową. Serbowie są prawosławni, Chorwaci są katolikami, zaś Boszniacy – muzułmanami.
Co mamy zatem na myśli mówiąc o języku „bośniackim”?
Każdy naród zamieszkujący Bośnię posługuję się swoim językiem: Serbowie serbskim, Chorwaci chorwackim, zaś Boszniacy właśnie boszniaczkim/bosanskim (bošnjačkim)*. Na który zatem język tłumaczony jest polski dokument? Przyjmuje się, że będzie to właśnie język język bośniackich muzułmanów). Choć nie tylko Boszniacy zamieszkują Bośnię i Hercegowinę, zakłada się, że dla Serbów przygotowywana jest odrębna wersja językowa w języku serbskim, zaś dla Chorwatów w języku chorwackim.

*Sama nazwa języka jest sporna, bowiem Bośniacy-muzułmanie są zdania, że ich języka należy nazywać bosanskim. Odmiennego zdania są środowiska nacjonalistyczne oraz Serbowie, którzy twierdzą, że jest to język boszniaczki.

Odwiedź profil na Facebooku

tłumacz bośniackiego, tłumacz bośniacki, tłumaczenia bośniacki, tłumacz bośniacki, tłumaczenia z bośniackiego, prevodilac za poljski