Др хум. наука Катажина Либер (PhD)

Судски стални тумач за српски и пољски језик, регистрована у Државном регистру код Министарства правосуђа Републике Пољске, ТП 48/2015

Преводилац Пољске техничко-специјалистичке организације НОТ за језике: српски, хрватски, бошњачки и словеначки, бр. регистра: 0011521, специјализације: право, психологија, лингвистика, наука о књижевности http://www.not.org.pl/english/

Ванредни члан Пољског удружења судских и специјалистичких преводилаца ТЕПИС. http://www.tepis.org.pl/


ПOНУДА

Понуда писменог превода обухвата следеће језичке комбинације:

пољски српски, хрватски

српски, хрватски пољски

енглески   српски, хрватски

словеначки  пољски

Нудим писмене и усмене преводе у горе наведеним комбинацијама. Моја понуда обухвата обичне и специјалистичке преводе из области медицине, фармације, права и законодавства, економије, рачуноводства и других области.

Сваки налог за превођење се врши по међународним преводилачким стандардима и смерницама за квалитет пружених услуга. Сваки превод се доставља у утврђеном року и у складу са договореним условима. Сви достављени текстови и информације добијене од клијената сматрају се поверљивим и чувају се као пословна тајна. У текстове имају увид искључиво особе које су непосредно ангажоване у процес превођења.


ИСКУСТВО

 • 10 година праксе у писменим, симултаним и консекутивним преводима
 • 9 година праксе као лектор за српски и хрватски језик, те универзитетски радник
 • 8 година праксе у научно-истраживачком раду у области лингвистике и транслатологије

Већ много година успешно сарађујем са многим преводилачким агенцијама, предузећима, фирмама, јавним управама и организацијама, те приватним клијентима. Ауторка сам два приручника за српски као страни језик и научних чланака на тему транслатологије и лингвистике.


Тематске специјализације:

 • право и законодавство,
 • прописи и пројекти ЕУ,
 • медицина и фармација,
 • економија и рачуноводство,
 • реклама и маркетинг,
 • психологија, социологија и педагогија,
 • лингвистика,
 • књижевни текстови,
 • научни текстови,
 • новинарски текстови и чланци,
 • упутства за употребу.

ПРИМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Медицина и фармација

 • Карактеристике лекова и упутства за лек
 • Решења о стављању у промет готовог лека
 • Унутрашње процедуре (нпр. процене ризика и принципи за управљање ризицима, принципи за управљање квалитетом и сл.)
 • Медицинска документација
 • Стручни чланци из области медицине

Право и законодавство

 • Трговински уговори и споразуми
 • Судске пресуде и решења (у кривичном, парничном и трговинском поступку)
 • Текстови закона и правилника
 • Документи друштва
 • Статути друштава/невладиних организација
 • Пуномоћја

Економски

 • Понуде банака
 • Годишњи извештаји
 • Биланси стања и успеха
 • Унутрашње процедуре
 • Стручни чланци из области економије

Други

 • Књижевни текстови
 • Туристички текстови (албуми и водичи)
 • Научни текстови
 • Упутства за употребу
 • Новински чланци
 • Маркетинг и реклама

УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА

Цена сваког достављеног текста утврђује се индивидуално. Клијенту се представља понуда која обухвата предлог рока реализације, нето цену за страну превода, те, уколико је то могуће, укупни трошак налога.  

Начин вршења обрачуна

Обрачунска јединица је страна која обухвата 1800 карактера са размацима (односно 250 речи). Код текстова који су достављени у формату ворд или ексцел, трошак налога се обрачунава на основу изворног текста. У случају када се за превођење достављају текстови у формату пдф, јпг и сл. трошкови налога се утврђују тек након завршетка, на основу циљног текста (тј. превода).

Шта утиче на цену?

рок испоруке, тј. колико је налогодавцу хитна реализација налог

⇒стручност текста, тј. у којој мери је текст стручан и колико је стручна његова терминологија,

⇒ особине оригинала, тј. колико је изворни текст читљив (односи се углавном на скениране документе и рукописе)

Рокови испоруке

Стандардни – у стандардном року преводи се око 5-6 страна текста дневно, дакле код текста који нпр. обухвата 30 страна, рок испоруке ће бити 5 радних дана.

Хитан – достава готовог превода један дан по достави текста у случају текстова који обухватају више од 6 страна.

Експрес – достава готовог превода на дан доставе текста, без обзира на број страна