Tłumaczenie poświadczone (potocznie „przysięgłe”) to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, opatrzone okrągła pieczęcią tłumacza i notą poświadczającą, w której stwierdza się zgodność przekładu z oryginałem. Tłumaczenia poświadczone wykonywane są przede wszystkim w celu złożenia zagranicznego dokumentu w polskim urzędzie lub instytucji, np. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, Urzędzie Stanu Cywilnego, w sądzie, towarzystwie ubezpieczeniowym, placówce opieki zdrowotnej.

Oferta obejmuje m.in. tłumaczenie standardowych dokumentów:

 • dowód osobisty, paszport, prawo jazdy
 • dowód rejestracyjny
 • akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • zgoda na wyjazd dziecka za granicę
 • upoważnienie do korzystania z pojazdu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dyplomy i świadectwa szkolne
 • zaświadczenie o niezaleganiu
 • akty notarialne
 • i inne

Jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń poświadczonych jest strona obejmująca 1125 znaków ze spacjami (nie stron fizycznych oryginału). Strona tłumaczenia zawiera nie tylko treść oryginału, ale także opis poszczególnych elementów dokumentu (np. pieczęci).