Każde zlecenie wykonywane jest z należytą starannością, w uzgodnionym terminie i wedle poczynionych ustaleń.

W przypadku tłumaczeń na język obcy możliwe jest zamówienie redakcji native speakera. Ponadto istnieje możliwość zamówienia dodatkowej weryfikacji tłumaczenia przez drugiego tłumacza.

Dokumenty w wersji edytowalnej tłumaczone są z wykorzystaniem narzędzi tłumaczeniowych CAT, co pozwala na optymalizację pracy i zachowanie spójności terminologicznej w obrębie jednego lub wielu tekstów (w przypadku stałej współpracy z jednym zleceniodawcą). Punktem wyjścia dla stosowanej w tłumaczeniu terminologii są istniejące już teksty Zleceniodawcy – zarówno teksty widniejące na stronie internetowej Zleceniodawcy, jak udostępnione teksty referencyjne.

W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę glosariusza z terminami stosowanymi we wcześniejszych projektach tłumaczeniowych, będzie on traktowany jako obowiązujący podczas wykonywania zlecenia.

Zleceniodawcy zgłaszane są wszelkie nieścisłości lub błędy w tekście oryginału, jednak tłumacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady tekstu źródłowego. Usługa tłumaczeniowa nie nakłada na tłumacza obowiązku weryfikacji lub korekty oryginału.

Szczegóły współpracy zostały określone w Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych.

tłumacz serbskiego Kraków