Każdy przesłany tekst wyceniany jest indywidualnie. Potencjalnemu zleceniodawcy przedstawiana jest propozycja terminu realizacji, koszt netto za stronę oraz, o ile to możliwe, całościowy koszt zlecenia.

Sposób rozliczenia

Jednostką rozliczeniową jest znormalizowana strona wydruku obejmująca 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tekstów edytowalnych (word, excel) zlecenie rozliczane jest według tekstu wyjściowego (oryginału), tym samym całkowity koszt zlecenia znany jest z góry. W sytuacji gdy do realizacji przekazany jest tekst nieedytowalny (pdf, jpg itp.), koszt zlecenia określany jest szacunkowo, zaś rozliczenie następuje na podstawie gotowego już tłumaczenia (tekstu docelowego).

CO WPŁYWA NA CENĘ?

⇒ termin realizacji, czyli jak szybko zlecający musi otrzymać gotowe tłumaczenie;

⇒ stopień trudności tekstu, czyli jak specjalistyczna jest terminologia oryginału;

⇒ właściwości oryginału, czyli na ile czytelny jest oryginał (dotyczy w szczególności skanów i rękopisów).


TERMIN REALIZACJI

Tryb zwykły – w trybie zwykłym każdego dnia roboczego tłumaczonych jest do 6 stron.

Tryb przyspieszony – realizacja zlecenia na następny dzień w przypadku tekstów przekraczających 6 stron rozliczeniowych.

Tryb ekspresowy – realizacja zlecenia tego samego dnia niezależnie od objętości tekstu.  


WYCENA TŁUMACZENIA USTNEGO

Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest blok obejmujący 4 godziny zegarowe.

Ostateczny koszt obsługi tłumaczeniowej zależy od charakteru spotkania/wyjazdu/konferencji, liczby dni i warunków pracy tłumacza.

Zleceniodawca zobowiązany jest przed realizacją zlecenia przedstawić maksimum informacji, jakimi dysponuje, dotyczących tematyki spotkania/konferencji, aby było możliwe odpowiednie przygotowanie się do zlecenia.

tłumaczenia serbski